Ytringsfrihed

Den personlige frihed er det der står aller øverst. Misforstået selvcensur af frygt for repressalier, er ikke noget jeg på nogen måde bifalder, da det i mine øjne er det samme som underkaste sig dem der har en anden mening.